Title: Autorská komiksová kniha
Other Titles: Original graphic novel
Authors: Jislová, Štěpánka
Advisor: Šlajch, Václav
Referee: Kotyza, Vladivoj
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20759
Keywords: komiks;fantasy;horor;kresba
Keywords in different language: graphic novel;comics;fantasy;horror;drawing
Abstract: Autorská komiksová kniha o 74 stranách odehrávající se v klášteře obklopeném toxickou mlhou, vytvořena pomocí kombinované techniky tužkové kresby a počítačové postprodukce.
Abstract in different language: Graphic novel of the length of 74 pages set in an abbey trapped in a cloud of poisonous fog, created using combination of techniques - pencil drawing and digital post production for coloring.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska-prace-jislova-2015.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-JISLOVA.pdfPosudek vedoucího práce147,33 kBAdobe PDFView/Open
oponent-JISLOVA.pdfPosudek oponenta práce104,85 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-JISLOVA.pdfPrůběh obhajoby práce120,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20759

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.