Title: Metodický postup při nácviku techniky v řeckořímském zápase
Other Titles: Training techniques methodology in greco-roman wrestling
Authors: Lukáš, Martin
Advisor: Charvát, Luboš
Referee: Knappová, Věra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2076
Keywords: řecko-římský zápas;videoprogram;úpoly;technika
Keywords in different language: greco-roman wrestling;video program;martial arts;techniques
Abstract: Na základě zkušeností a poznatků mých a trenérů v mém okolí jsem vytvořil videoprogram s názvem ?Metodický postup při nácviku techniky v řecko-římském zápase?, který je zaměřen na výuku zápasu a techniku boje v postoji.
Abstract in different language: The video program describes basic techniques of wrestling in a starting poise, practicing of these techniques, and the most common mistakes. This project is also supposed to be useful for coaches as a handbook of Greco-roman wrestling.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodicky postup pri nacviku techniky v recko-rimskem zapase.pdfPlný text práce641,41 kBAdobe PDFView/Open
LUKAS VP.pdfPosudek vedoucího práce625,02 kBAdobe PDFView/Open
LUKAS OP.pdfPosudek oponenta práce616,51 kBAdobe PDFView/Open
LUKAS.pdfPrůběh obhajoby práce51,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2076

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.