Title: Cyklus kreseb na téma Plzeň
Other Titles: Series of drawings on the theme of Pilsen
Authors: Štěrba, Michael
Advisor: Kotyza, Vladivoj
Referee: Axmann, Mikoláš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20780
Keywords: plzeň;město;krajina;nálada;střecha;barvy;sebereflexe;forma;zjednodušení
Keywords in different language: pilsen;a city landscape;mood;roof;color;reflection;shape;simplification
Abstract: Jedná se o 10 kreseb města Plzně ve formátu B3. Jejich jednotícím prvkem je zvolená technika suchého pastelu. Snažil jsem se o postupnou změnu přístupu k jednotlivým kresbám. Ve výsledku vznikne jednotný celek, který je však narušen postupným měněním formy vyjádření.
Abstract in different language: There are 10 drawings by the city of Pilsen in B3 format. Their unifying element is the chosen technique of dry pastel. I tried the gradual change in the approach to individual drawings. The final result is a single entity, which is disturbed by gradually varying forms of expression.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teoreticka_cast.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-STERBA.pdfPosudek vedoucího práce110,13 kBAdobe PDFView/Open
oponent-STERBA.pdfPosudek oponenta práce177,59 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-STERBA.pdfPrůběh obhajoby práce120,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20780

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.