Title: Experimentální komiksová kniha
Other Titles: Experimental comic book
Authors: Tleuova, Assel
Advisor: Šlajch, Václav
Referee: Kotyza, Vladivoj
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20782
Keywords: ilustrace;komiks;fashion;experiment;iceland;pohádka
Keywords in different language: illustration;comics;fashion;experiment;fairy tale;iceland
Abstract: Komiks je inspirován písněmi islandské indie/folk skupiny Of Monsters and Men a islandskými pohádkami. Hlavním cílem je spojit "comics a fashion". Důraz je kladen na užití sekvenčního média netradiční cestou, s využitím širokých možností kombinovaných technik.
Abstract in different language: Comic book is inspired by Icelandic fairy-tales and music of Icelandic indie/folk band Of Monsters and Men. The main purpose of bachelor work is to connect fashion and comics. Great emphasis is placed on using sequential media by unusual way, using a lot of possibilities of different techniques.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Tleuova Assel.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-TLEUOVA.pdfPosudek vedoucího práce145,63 kBAdobe PDFView/Open
oponent-TLEUOVA.pdfPosudek oponenta práce102,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-TLEUOVA.pdfPrůběh obhajoby práce119,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20782

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.