Title: Autorská kniha
Other Titles: Author's book
Authors: Hrušková, Zdena
Advisor: Axmann, Mikoláš
Referee: Kotyza, Vladivoj
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20786
Keywords: kniha;zážitek;stáž;polsko;škola;vyučující;student;výlet;město;okolí;text;ilustrace;počítač
Keywords in different language: a book;an experience;an educational stay;poland;a school;a teacher;a trip;a city;surroundings;a text;an illustration;a computer
Abstract: Kniha se snaží zachytit mé zážitky ze studijní stáže v Polsku. Popisuje jak školu - vyučování, vyučující, studenty, tak zážitky mimoškolní z výletů, města a jeho okolí. Texty jsou doplněny celostránkovými barevnými ilustracemi tvořenými jak ručně tak v počítači.
Abstract in different language: The book tries to depict my experiences from educational stay in Poland. The book describe a school- lessons, teachers, students and also experiences from outschool time - trips, city and surroundings. The text is fill in fullpage colorfull illustrations made by hand or in a computer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce11,34 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-HRUSKOVA.pdfPosudek vedoucího práce184,07 kBAdobe PDFView/Open
oponent-HRUSKOVA.pdfPosudek oponenta práce102,97 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-HRUSKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce112,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.