Title: Realizace velkoformátového tisku ve veřejném prostoru
Other Titles: Realization of large-size printing in public space
Authors: Prouzová, Alžběta
Advisor: Axmann, Mikoláš
Referee: Ogoun, Aleš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20790
Keywords: velkoformátový tisk;experiment;asambláž;veřejný prostor;měřítko;grafika;textil;struktury;exteriér
Keywords in different language: large-size print;experiment;assemblage;public space;scale;graphics;textile;structures;exterior
Abstract: Celé dilo je vyústěním procesu, při kterém jsem přenesla skutečnost pomocí tužky do jednoduchých linií, které jsem dále aplikovala v malbě. Zkoumala jsem zde možnosti stětce a barvy. Jako podklad pro malby jsem zvolila pauzovací papíry, které jsem následné skládala na sebe, čímž jsem docílila distance a prolnutí motivu. Malby jsem aplikovala na textil technikou monotypu, který mi umožnil otisknout struktury, které vznikají při větším množství nánosu barvy. Výsledným tvarem se stala asambláž, složená z jednotlivých unikátních tisků. Její kompozice je složena instinktivně, s ohledem na harmonii, dynamiku a plynulost prvků.
Abstract in different language: The whole work is a result of process in which I transfered reality by pencil and very simple lines applied into paintings. I was reasarching possibilities of a brush and paints there. I choose a transparent paper for the base and achieved blending of these layers by folding one by one. There was created an optical distance between compositions because of blending. I applied paints onto textile material by technique of monotype, which allowes me to imprint reliefs and structures of brush stroke. As well as I used principles of blending in paintings, I also use them in textile instalation where individual pieces are layered and overlaped on each other. The instalation is getting to be a part of already existing graphic expression and with graffiti they create a compatible complex.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP kompletni teoreticka.pdfPlný text práce16,73 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PROUZOVA.pdfPosudek vedoucího práce171,6 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PROUZOVA.pdfPosudek oponenta práce139,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-PROUZOVA.pdfPrůběh obhajoby práce121,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20790

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.