Title: NÁVRH WEBOVÝCH STRÁNEK
Other Titles: Webdesign
Authors: Baboráková, Kristýna
Advisor: Jiřičková, Ditta
Referee: Král, Ivan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20794
Keywords: tapír;e-shop;webdesign;počítačová grafika;vizuální styl
Keywords in different language: tapír;e-shop;webdesign;computer graphics;visual style
Abstract: Při realizaci stránek jsem se toho opravdu hodně naučila. Nikdy jsem  takovou práci nedělala a jsem ráda, že jsem si webdesign vyzkoušela  přímo na svém projektu. Myslím, že mě to znatelně posunulo dál v mé  kreativní seberealizaci. Bakalářská práce mi dala příležitost učinit krok   do neznáma a neustále mě nutila své dílo dokončit. Osobně jsem  spokojena s výsledkem. Doufám, že se mi podařilo vytvořit funkční  prostředí webu i silné funkční logo, které si zákazníci dobře zapamatují   a oblíbí.  To vše ukáže čas, stejně jako zhodnocení mé práce.  Celkový obsah bakalářské práce je tedy především web design, logotyp,  doplněný vizitkami, vouchery, slevovými kupony, obálkou, dopisním  papírema dalšími propagačními materiály jako   je taška, tričko, placky atd.
Abstract in different language: I have learned a lot during the creative proces. I have never done anything  similar and I am glad that I have tried webdesigning on my own project. I  believe it had a significant effect on my creative perception. The bachelor  thesis gave me an oportunity to make a leap of faith and it constantly  obliged me to finish my  work. Personally, I am quite satisfied with the  result. I hope I managed to create a functional website environment as  well as a strong, functional logo that will be easily remembered and my  customers will grow fond o fit. Only time will have an anwer to this.     The whole content of my bachelor thesis is primarily webdesign, brand  design accompanied by business cards, vouchers, discount coupons,  envelopes, notepaper and other advertisement products, such as bags, tshirts or badges.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baborakova_Kristyna_bakalarska prace.pdfPlný text práce25,01 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BABORAKOVA.pdfPosudek vedoucího práce137,14 kBAdobe PDFView/Open
oponent-BABORAKOVA.pdfPosudek oponenta práce142,32 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-BABORAKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce117,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20794

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.