Title: KOORDINOVANÝ VIZUÁLNÍ STYL NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Other Titles: Coordinated visual identity of a nonprofit organization
Authors: Nováček, Martin
Advisor: Jiřičková, Ditta
Referee: Švejda, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20800
Keywords: nezisková organizace;vizuální styl;muzeum;logo;manuál jednotného vizuálního stylu;letáky;plakáty;tiskoviny;počítačová grafika
Keywords in different language: nonprofit organization;corporate identity;museum;logo;manual of uniform visual style;flyers;posters;prints;computer graphics
Abstract: Zpracovával jsem jednotný vizuální styl Orlického muzea v Chocni. Součástí mé práce bylo nové zpracování značky a vytvoření jednotného vizuálního stylu. Navrhl jsem základní tiskoviny (hlavičkový papír, obálky, vizitky a další). Dále jsem pak stanovil podobu letáků, plakátů, webových stránek a bannerů.
Abstract in different language: I designed the visual style of Orlické Museum in Choceň. One part of my work was designing logo and create a unified visual style. I suggested basic stationery (letterhead, envelopes, business cards and more). Finally, I determined the form of leaflets, posters, websites and banners.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
novacek_martin_bp_2015_final.pdfPlný text práce51,37 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-NOVACEK.pdfPosudek vedoucího práce151,79 kBAdobe PDFView/Open
oponent-NOVACEK.pdfPosudek oponenta práce152,52 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-NOVACEK.pdfPrůběh obhajoby práce123,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20800

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.