Title: Koordinovaný vizuální styl neziskové organizace
Other Titles: Coordinated visual identity of a nonprofit organization
Authors: Reinišová, Michala
Advisor: Jiřičková, Ditta
Referee: Švejda, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20802
Keywords: nezisková organizace;vizuální styl;motýl;logo;manuál;letáky;katalog;lidé s postižením
Keywords in different language: nonprofit organization;visual identity;butterfly;logo;mercantile printed matters;manual;leaflets;brochures;promotional materials;disabilities people
Abstract: Téma mé bakalářské práce je Koordinovaný vizuální styl neziskové organizace. Vybrala jsem si neziskovou organizaci Motýl o. s. v Plzni. Mým cílem bylo vytvořit zcela novou identitu, která by byla svěží, působivá a aktuální. Začala jsem s navržením loga a základního manuálu. Poté jsem se zaměřila na tiskoviny a nakonec jsem pracovala na katalogu, letáčcích a propagačních materiálech.
Abstract in different language: My topic for bachelor work is Coordinated visual identity of a nonprofit organization. I choose a nonprofit organization Motýl o. s. in Pilsen. I wanted to create a completely new identity for them that would be lush, impressive and contemporary. I started with a logo and basic manual. Next I created mercantile printed matter and in the end I designed brochures, leaflets and promotional materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Reinisova.pdfPlný text práce7,7 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-REINISOVA.pdfPosudek vedoucího práce160,55 kBAdobe PDFView/Open
oponent-REINISOVA.pdfPosudek oponenta práce170,44 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-REINISOVA.pdfPrůběh obhajoby práce132,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20802

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.