Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFišerová, Kristýna
dc.contributor.authorTripalová, Marie Magdaléna
dc.contributor.refereeSteker, František
dc.date.accepted2015-06-12
dc.date.accessioned2016-03-15T09:38:55Z-
dc.date.available2014-09-30cs
dc.date.available2016-03-15T09:38:55Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-30
dc.identifier63437
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20806
dc.description.abstractVýsledkem mé práce je nový vizuální styl Ukradené Galerie. Pro galerii jsem vytvořila souhrn prací do kterého patří: logo, plakáty, propagační tiskoviny, vizitky, dopisní papír s obálkou a v neposlední řadě pár reklamních předmětů. Hlavní částí vizuální identity tvoří logo, které je navržené tak, aby bylo originální a stalo se silným a zapamatovatelným prvek pro Ukradenou Galerii.cs
dc.format50 s. (23 473 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvizuální stylcs
dc.subjectnezisková organizacecs
dc.subjectukradená galeriecs
dc.subjectkonceptcs
dc.subjectobrazcs
dc.subjectlogocs
dc.subjectplakátycs
dc.subjecttiskovinycs
dc.subjectreklamní předmětycs
dc.titleVIZUÁLNÍ STYL GALERIEcs
dc.title.alternativeVISUAL STYLE OF GALLERYen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBcA.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnaracs
dc.thesis.degree-programVýtvarná uměnícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe result of my work is the new visual style of The Stolen Gallery. For the gallery I created a summary of the work to which belongs: the logo, the posters, the promotional printings, the business cards, the letter paper with the envelope and of course, few promotional items. Main part of the visual identity creates the logo, which is designed in the way to be original and to become a strong and unforgetable element for The Stolen Gallery.en
dc.subject.translatedunified visual styleen
dc.subject.translatednonprofit organizationen
dc.subject.translatedstolen galleryen
dc.subject.translatedconcepten
dc.subject.translatedpictureen
dc.subject.translatedlogoen
dc.subject.translatedpostersen
dc.subject.translatedstationeryen
dc.subject.translatedpromotional itemsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tripalova.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-TRIPALOVA.pdfPosudek vedoucího práce179,87 kBAdobe PDFView/Open
oponent-TRIPALOVA.pdfPosudek oponenta práce115,14 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-TRIPALOVA.pdfPrůběh obhajoby práce142,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20806

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.