Title: Filmové zpracování vlastních námětů
Other Titles: Film development of personal screenplay
Authors: Skryhanava, Tatsiana
Advisor: Barta, Jiří
Referee: Domlátil, Vojtěch
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20818
Keywords: vesmír;člověk;systém;gender;žena;muž;konfrontace;protiklad;jednota;reflexe;lidstvo;dualita;sen;transcendence;animace;autor;film;skryhanava;barta
Keywords in different language: human;human being;universe;complex system;connection;world;gender;confrontation;duality;opposites;unity;reflection;mankind;dream;transcendence;animation;movie;author;skryhanava;barta
Abstract: Projekt zahrnuje následující témata: - Význam každého kroku, ktery dělá člověk nebo jiné prvky Vesmíru; - Propojení všech věcí na světě, člověk patří do jednoho komplexního systému; - Gender. Rovnost žen a mužů v rámci konfrontace.Potřeba povědomí o přirozené jednoty protikladů; - Reflexe a její význam pro jednotlivce i lidstva celkem; - Dvojíty charakter všech věcí. - Sen a transcendence.
Abstract in different language: The project includes the following topics: - The importance of each step that human or any other element of the Universe makes; - The connection of all things in the world, human belongs to a complex system; - Gender equality within the confrontation. Necessity of awareness of the natural unity of opposites; - Reflection and its significance for individuals and mankind altogether; - The dual nature of the Universe. - Dream and transcendence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SKRYHANAVA_2015.pdfPlný text práce16,09 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Skryhanava_v.pdfPosudek vedoucího práce154,04 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Skryhanava_o.pdfPosudek oponenta práce190,76 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Skryhanava.pdfPrůběh obhajoby práce112,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20818

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.