Title: Světelný objekt
Other Titles: Light object
Authors: Matoušková, Nela
Advisor: Morávek, Jan
Referee: Merta, Vladimír
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20825
Keywords: postava člověka;světlo;projekce;pohyb v objektu;děj hry;slovo ve světě;život na zemi;lidské tělo;duše člověka;divadlo;skleněné tabule;prostor;lidské vnitřnosti;vize práce
Keywords in different language: figure of human;the light of vision work screening;movement inside;plot of the game;word in the world;life on earth;the human body;the soul of man;theatre;glass surfaces;space;human entrails;vision of work
Abstract: Pod tímto dílem opravdu představuji světelný objekt, který vytváří/skládá, ale zároveň i transformuje člověka pohybem jež se dostává na scénu absurdního dramatu. Postava v hlavní roli je ve styku-smyslu slova.Styk je elementem a odpovědí. Pohyb je ve smyčce nezastavený, jelikož na této Zemi je život.
Abstract in different language: In this work I present a light object.That´s a fact in the title. The light object creates/composes and transforms of a human.A person gets to the scene of absurd drama.The main character is in a sense of the word in contact which is an element and answer of work. Movement here is unstopped in the loop, because here is a life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svetelny objekt, Nela Matouskova.pdfPlný text práce758,94 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-MatouskovaN_v.pdfPosudek vedoucího práce148,39 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Matouskova_o.pdfPosudek oponenta práce160,16 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Matouskova.pdfPrůběh obhajoby práce147,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20825

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.