Title: Síla identity
Other Titles: Power of identity
Authors: Holečková, Petra
Advisor: Merta, Vladimír
Referee: Moulis, Ladislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20830
Keywords: skála;jméno;význam;ztotožnění;koncept;síla
Keywords in different language: rock;name;importance;identification;concept;power
Abstract: Cílem mé práce je poznání se v kameni, v jeho strukturách, cítit se trochu jako samotný kámen, mohla bych říci, jakýsi proces zkamenění. Na chvilku znehybnět. Zastavit čas. Splynout s přírodou, to je můj cíl. Snažit se odolávat v životě různým překážkách.
Abstract in different language: The aim of my work is the realization in stone, in its structures, to feel a bit like the stone itself. A sort of fossilization proces, i may say. Momentarily numbed. Stop time. Merge with nature, it is my goal. Trying to resist various obstacles in life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Holeckova Petra, bakalarska prace.pdfPlný text práce79,23 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Holeckova_v.pdfPosudek vedoucího práce172,9 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Holeckova_o.pdfPosudek oponenta práce248,59 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Holeckova.pdfPrůběh obhajoby práce110,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20830

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.