Title: Site specific
Other Titles: Site specific
Authors: Klíma, Dominik
Advisor: Merta, Vladimír
Referee: Kellner, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20833
Keywords: environment;materiál;sníh;video projekce;řeka
Keywords in different language: environment;material;snow;video projection;river
Abstract: Dílo je projevem environmentálního charakteru, přičemž během tvorby jsem pracoval s materiálem nalezeným na daném místě, v mém případě se sněhem v kontextu s prostorem říčního toku. Avšak finálním dílem je video projekce realizovaná v co největším dostupném měřítku.
Abstract in different language: The process of creation is an act of environmental character. In the process of creation I worked with materials found at that very place in my case it is the river surrounded by snow. A final work is video projection realized in the highest possible scale. The whole projection is made of static shots of single situations placed next to each other in line.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka_tisk.pdfPlný text práce47,87 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Klima_v.pdfPosudek vedoucího práce168,48 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Klima_o.pdfPosudek oponenta práce138,96 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-klima.pdfPrůběh obhajoby práce105,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20833

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.