Title: Média a experiment
Other Titles: Media and Experiment
Authors: Šafářová, Vendula
Advisor: Merta, Vladimír
Referee: Bytelová, Denisa
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20834
Keywords: zvíře;člověk;volba;pozorování;koncept;stopy
Keywords in different language: animal;human;choice;observation;concept;tracks
Abstract: Hlavním bodem celé mé práce bylo pozorování a otisk zvířecí cesty na plátno. Bakalářská práce je sérií pláten, na kterých jsou zobrazeny stopy zvířat. Lze z nich tušit chování zvířete na plátně. Jako zvířata jsem si vybrala kočku, psa, laboratorní myši a slepice. Chtěla jsem zvířata domácí i z hospodářství. K nim je přiloženo video, dokumentující pohyb zvířat v situaci, kdy byla položena na plátno s již nabarvenými končetinami.
Abstract in different language: Main point of my bachelor thesis was the observing and the imprint of the animal path on the canvas.The bachelor thesis is the series of canvases, on which are shown the animals footprints.From these footprints could be visible for us, the behaviour of the animal on the canvas.I chose these animals such as a cat, a dog, the laboratory mice and hens. I wanted the domestic animals but also the farm ones. To them is enclosed the video, which documents the movement of the animals in the situation when they were put on the canvas with already painted limbs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Safarova_final.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Safarova_v.pdfPosudek vedoucího práce152,77 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Safarova_o.pdfPosudek oponenta práce124,06 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-safarova.pdfPrůběh obhajoby práce96,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20834

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.