Title: Haptická plastika
Other Titles: Haptic sculpture
Authors: Rálišová, Kateřina
Advisor: Dopitová, Milena
Referee: Bytelová, Denisa
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20838
Keywords: kresba;umění přírodních národů;ironický odstup;rytina;pastel
Keywords in different language: drawing;art of natural nations;ironic distance;pastel;engraving
Abstract: Praktická část mé bakalářské práce je ve formě instalace. Rytina, na které se objevuje vor kon-tiky, oblé abstraktní tvary, naivizující výtvarné prvky, vyřezané v kombinaci s kresbou sprejem a jemná struktura, vytvořená modelovací pastou, ale i povrchem polystyrenu. Použitím současného stavebního materiálu oponuji ideologii motivu, využití technologií přírodních národů. Nainstalovaná bude mírně sklopená, opřená o dřevěnou tyč, upevněnou na zemi pomocí sochařské hlíny. Dalším prvkem je soška hlavy, připomínající idolické postavy z Pobřeží slonoviny nebo hlavy vyřezané ze dřeva z oblasti Konga. Vyřezaná v co největší zkratce, v nejzákladnějších liniích. Poslední důležitou součátí je kresba pastelem. Snažím se o ironický odstup, o kombinaci minulého a současného.
Abstract in different language: Result of my practical part of Bachelor thesis takes a form of installation. In which I am trying to give a honest testimony, by translation of usual situations, and everyday moments into artistic language. Through connection of different topics, whose common link is me and my interest in them. For example: Art of Natural Nations, cubistic still-life, surrealistic paintings by Jean Miró, Fake Indian band on square or welders which repairing tramway track. In all this is important role of viewer and his subsequent attitude on final outcome. Processual playfulness is fundamental. I am trying to create ironic distance, combination of past and present. Constellation and spacing between parts of exhibition has its own logic. Sketches that were created throughout the process and are also included in.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
katerina_ralisova_text.pdfPlný text práce155,69 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Ralisova_v.pdfPosudek vedoucího práce153,57 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Ralisova_o.pdfPosudek oponenta práce159,29 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Ralisova.pdfPrůběh obhajoby práce107,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20838

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.