Title: Fiktivní módní kolekce
Other Titles: Fictional Fashion Collection
Authors: Pelcová, Iva
Advisor: Aubrecht, Vojtěch
Referee: Grygar, Štěpán
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20848
Keywords: móda;fotografie;dokument;zátiší;módní fotografie;produktová fotografie;abstrakce;geometrické tvary;organické tvary;čtverec;grafický design;logotyp;piktogram
Keywords in different language: fashion;photography;document;still-life;fashion photography;product photography;abstraction;geometric shapes;organic shapes;square;graphic design;logotype;pictogram
Abstract: Název mé práce je Fiktivní módní kolekce. Důvodem pro volbu tohoto tématu bylo mé přání do práce zahrnout, kromě fotografie, také grafický design. Tři studijní soubory, zaměřené na dokument, módní a produktovou fotografii, stejně jako výstavní soubor, pojí prvek detailu. Poslední soubor je volně inspirován suprematickými obrazy Kazimira Maleviče. Poté jsem pro tuto fiktivní kolekci vytvořila tři verze grafických značek.
Abstract in different language: The name of my bachelor's thesis is Fictional Fashion Collection. The reason behind the selection of this topic was my wish to include photography as well as graphic design. The three study series, focused on document, fashion and product photography, as well as the exhibition series, are united by the element of detail. The last one is loosely inspired by the supremacist paintings of Kazimir Malevich. Then I created three versions of logos for the fictional collection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_IvaPelcova.pdfPlný text práce9,39 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pelcova_v.pdfPosudek vedoucího práce202,74 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Pelcova_o.pdfPosudek oponenta práce107,42 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Pelcova.pdfPrůběh obhajoby práce104,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20848

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.