Title: Ilustrace fotografií
Other Titles: Illustration through photographs
Authors: Veselý, Matej
Advisor: Aubrecht, Vojtěch
Referee: Kodera, Radovan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20850
Keywords: fotografie;ilustrace;život;hmyz;čapek;miniatura;portrét;omalovánky;kniha;město;dokument;grafika
Keywords in different language: photography;illustration;life;insect;čapek;miniature;portrait;coloring book;book;city;document;graphics
Abstract: Název mé práce zní Ilustrace fotografií. Mým úkolem bylo vybrat si knihu a na jejím základě vytvořit tři fotografické série. Vybral jsem si alegorické drama Ze života hmyzu, které napsali bratři Čapkovi. V každé sérii se soustředím na jiný aspekt. Má práce má tři části. Portréty, ve kterých se soustředím na zachycení hmyzu jako herců v jejich vlastní verzi dramatu. Fotografie našich měst pořízené z mrakodrapů a miniaturizované za použití tilt-shift efektu, díky kterému snímky působí jako modely. Pro třetí sérii jsem během posledních osmi měsíců fotil dokumentární snímky a tansformoval je do grafického podkladu pro omalovánky. Ty jsem si potom nechal vybarvit od dětí předškolního věku.
Abstract in different language: The name of my thesis is Illustration through photographs. My task was to select a book and create three photo series based on it. The book in question is allegory drama called Pictures from the Insects' Life written by the Čapek brothers. In each part of my work I focus on a different aspect. My thesis has three parts. Portraits, where I focus on capturing insects as actors in their own version of the play. Pictures of our cities taken from skyscrapers and miniaturized using the tilt-shift effect, which made them seem like plastic toys or models. Lastly, for the past eight months I have been taking documentary photographs and transforming them into graphics as a basis for a coloring book. Which I have had colored by preschool children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Matej Vesely.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vesely_v.pdfPosudek vedoucího práce191,15 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Vesely_o.pdfPosudek oponenta práce134,78 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Velkova.pdfPrůběh obhajoby práce148,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20850

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.