Title: Konvolut ustálených prototypů měr
Other Titles: Konvolut prototypes measures for steady
Authors: Annayeva, Yuliya
Advisor: Vach, Gabriel
Referee: Nováková, Markéta
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20851
Keywords: porcelán;světlo;mosaz;biodesign;bioluminiscence;polystyrenové kuličky;křemen;průsvitnost;kinestetická rovnováha;mořské organismy
Keywords in different language: porcelain lamp;brass;biodesign;bioluminescence;polystyrene beads;quartz;translucency;kinaesthetic balance;marine organisms
Abstract: Má práce je světelný objekt, který se skládá ze čtyř samostatných výrobků. Tyto objekty představují jediný mořský motiv.Systém se zakládá na kinestetické rovnováze. Každý výrobek má svoji vlastní strukturu. Objekty jsou uspořádány v určitém pořadí, od malého až po velký.
Abstract in different language: My work is a luminous object, which consists of four separate products. These objects represent the only marine motiv.Systém based on kinesthetic balance. Each product has its own structure. Objects are arranged in a certain order, from small to large.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2015_Annayeva Yuliya.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-ANNAYEVA ZARI.pdfPosudek vedoucího práce181,22 kBAdobe PDFView/Open
oponent-ANNAYEVA ZARI.pdfPosudek oponenta práce243,12 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-ANNAYEVA ZARI.pdfPrůběh obhajoby práce77,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20851

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.