Title: Video
Other Titles: Journey
Authors: Sanchezová, Katarina
Advisor: Morávek, Jan
Referee: Barta, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20856
Keywords: video;animace;fotografie;dokument;deník
Keywords in different language: video;animation;photography;documentary;diary
Abstract: Má bakalářská práce je video o cestě do Panamy, kam jsem jela navštívit svého otce. Video nemá být čistě jen příběhem o pobytu v Panamě, ale i zamyšlením, jaký význam pro mě cesta měla, co mi přinesla a co mě vlastně přimělo, se za mým otcem po několika letech do Panamy podívat. Své myšlenky a pocity chci vyjádřit jak mimoslovně pomocí obrazů a animovaných sekvencí, tak doprovodným komentářem, který se zakládá na četbě pasáží z analytického dodatku o rodině k jedné z kapitol knihy Teorie jednání od Pierra Bourdieu. Nechci podávat jasné odpovědi, ale spíš otevřeně rozmýšlet, jaký pro mě cesta měla význam do budoucnosti a co nejvěrněji vizuálně popsat, jaké rozporuplné pocity ve mně pobyt vyvolal.
Abstract in different language: My bachelor's thesis is a short video based on my trip to Panama to see my father after more than twenty years. The video combines the authentic shots from Panama and animations. Background for the animations are photos I shot in Panama. The work is not just a documentary about my travel but a reflection of my feelings and attitude towards my father. It's a kaleidoscopic portrait of myslef too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka2.pdfPlný text práce28,1 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sanchezova_v.pdfPosudek vedoucího práce159,93 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Sanchezova_o.pdfPosudek oponenta práce137,18 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sanchezova.pdfPrůběh obhajoby práce73,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20856

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.