Title: "Šperkem je vše, co za něj považujeme." /V. K. Novák
Other Titles: "Everything what we consider as jewellery is jewellery" /V. K. Novák
Authors: Lenertová, Šárka
Advisor: Vogel, Petr
Referee: Lhotská, Eliška
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20900
Keywords: zahřívací límce;bezpečí;intimita;chlorid sodný;pvc;vysokofrekvenční sváření
Keywords in different language: heating collars;security;intimacy;sodium chloride;pvc;high frequency welding
Abstract: Diplomová práce a její inspirace úzce souvisí se životem autorky a její aktuální potřebou pocitu bezpečí. Toto téma spojuje autorka s dlouhodobým zájmem o tvorbu límců. Realizuje několik zahřívacích límců na bázi chloridu sodného, tzv, horkého ledu. Během procesu tvorby volně navazuje na zahřívací límce a pracuje s jejich plněním vodou či vzduchem nebo jejich kombinací. Podstatnou částí práce je vlastní postup a proces výroby límců od hledání vhodného transparentního plastu, po vaření roztoku chloridu sodného až k výslednému zhotovení funkčních zahřívacích límců. Nakonec límce nechává z části vyrobit vysokofrekvenčním svařováním a poté sama plní uvařeným chloridem sodným a dokončuje límce do finální podoby. Autorka se snaží v celé kolekci zachovat čistotu, jak v barevnosti, tak i v provedení. Čistota spolu s bílou barvou jsou zde spojeny s relaxací a ložním prádlem, tedy intimní atmosférou. Zahřívací límce tak simulují lidské teplo a pocit bezpečí.
Abstract in different language: The diploma work and its inspiration is closely related to the life of the artist and her current need for security. This connects the artist with a long-term focus on creating collars. The final realization are multiple heating collars based on sodium chloride, so-called, hot ice. During the process the alternative fillings air and water were considered and used as well in combination. A substantial part of the work is the process of finding the right manufacturing method for the collars and to find a suitable transparent plastic with the required material abilities. As well it is necessary to find the right chemical method for producing proper working hot ice. At the end the collar shapes are produced by high frequency welding and the filling is made out of boiled sodium acetate anhydrous mixed with a small amount of water. After the filling the collar is closed manually and completed into the final form by the artist. The author tries to maintain the cleanliness of the entire collection, both in color and visual appearance. Purity along with white paint are associated with relaxation and linens, and lead to an intimate atmosphere. The warm-up collars simulate human warmth and fill the need for security.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S.Lenertova_DP_2015_SPERKEM JE VSE, CO ZA NEJ POVAZUJEME_V.K.NOVAK_PODNAZEV_LIMCE.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Lenertova.docPosudek vedoucího práce636 kBMicrosoft WordView/Open
oponent-Lenertova.docPosudek oponenta práce636 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-Lenertova.pdfPrůběh obhajoby práce146,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20900

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.