Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKunešová, Hana
dc.contributor.authorLavičková, Jaroslava
dc.contributor.refereeSingerová, Jitka
dc.date.accepted2012-06-12
dc.date.accessioned2013-06-19T06:26:07Z
dc.date.available2011-08-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:26:07Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-04
dc.identifier45634
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2093
dc.description.abstractBakalářská práce na téma "Vybrané problémy venkovské ZŠ" pojednává o základním školství v České republice. Nejprve popisuje obecné charakteristiky základního školství a jeho právní úpravu. Dále seznamuje s jednotlivými orgány vykonávajícími státní správu a samosprávu ve školství a analyzue možnosti zdrojů financování této oblasti veřejného sektoru. Zbývající část práce je věnována podrobnému představení konkrétní příspěvkové organizace - Základní školy Chrášťany, okres Rakovník, rozboru jejího finančního hospodaření a SWOT analýze navrhující doporučení pro její další činnost.cs
dc.format8 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfinancování základního školstvícs
dc.subjectpříspěvková organizacecs
dc.subjectmalotřídní školacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.titleVybrané problémy venkovské ZŠcs
dc.title.alternativeChosen Problems of a Provincial Elementary Schoolen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor's work on the theme "Chosen Problems of a Provincial Elementary School" discusses the basic school system in the Czech Republic. First, it describes the general characteristics of the basic school system and its legal regulations. Further, it gives information about the single authorities performing the state administration and the self-administration in the school system. It also analyses the possible financial funds for this public sector. The remaining part of the work deals with the detailed presentation of a concrete allowance organization - The Basic School Chrastany in Rakovnik district, with its financial management and SWOT analyses offering recommendations for its further activity.en
dc.subject.translatedbasic school fundingen
dc.subject.translatedallowance organizationen
dc.subject.translatedschool with mixed classesen
dc.subject.translatedfinancial managementen
dc.subject.translatedSWOT analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JLavickova.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
Lavickova v.pdfPosudek vedoucího práce304,48 kBAdobe PDFView/Open
Lavickova o.pdfPosudek oponenta práce276,07 kBAdobe PDFView/Open
Lavickova ob.pdfPrůběh obhajoby práce159,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2093

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.