Title: Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky
Other Titles: Changes in taxation will accept physical person in CZ and their entail
Authors: Bohůnková, Olga
Advisor: Martinčík, David
Referee: Hejduková, Pavlína
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2094
Keywords: základ daně;sazba daně;poplatník;analýza
Keywords in different language: tax base;tax rate;the taxpayer;analysis
Abstract: V práci jsou analyzované změny ve zdanění příjmů fyzickcýh osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za období 2000 - 2011. První část je věnována seznámení s daňovým systémem v ČR. Ve druhé části je popána teorie důchodových daní s popisem základních pojmů. Část třetí zahrnuje vývoj a změny legislativy daní z příjmů fyzických osob v jednotlivých letech. V poslední části práce jsou uvedeny příklady výpočtů daně z příjmů fiktivních osob a jejich změny a dopady na poplatáky za období 2000 - 2011 prostřednictvím řešených příkladů.
Abstract in different language: In my thesis, ganges in income taxation of physical person from dependent activty and perquisites for the period of 2000 ? 2011 are analysed. The first part deals with introducing the tax systém in the Czech Republic. In the sekond part, theory of income taxes and basic terms are described. The third part includes devolopment and ganges in income tax legislativ of physical person in individual years. In the last part, solid model examples of income tax calculation of fictitiuos people as well at thein ganges and effects on taxpayers in the period of 2000 ? 2011 are shown.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - zmeny ve zdaneni prijmu FO.pdfPlný text práce872,44 kBAdobe PDFView/Open
Bohunkova.pdfPosudek vedoucího práce627 kBAdobe PDFView/Open
Bohunkova o.jpgPosudek oponenta práce836,73 kBJPEGThumbnail
View/Open
Bohunkova ob.jpgPrůběh obhajoby práce313,41 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2094

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.