Title: Geometrie / zdroj, systém, řád, princip
Other Titles: Geometry / source, system, order, principle Silverfishes
Authors: Vomáčková, Adéla
Advisor: Vogel, Petr
Referee: Řezáčová, Kateřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20945
Keywords: rybenky;rybeni;gaudí;kachlíky;šupiny;geometrický řád
Keywords in different language: geometry;gaudí;nature;elements
Abstract: Téma mé bakalářské práce jsem nazvala Rybenky a Rybeni. Inspirací k této práci pro mě byla má stáž v Barceloně, kde jsem byla obklopena architekturou Antonia Gaudí. Jeho hra se světlem, geometrií a přírodními prvky mě přiměla k tomu, blíže zkoumat jeho postupy práce. Prvotní inspirací mi byly střechy činžovních domů, které jsou pokryty barevnými kachlíky ve tvaru šupin. Toto pokrytí má připomínat hadí kůži. Toto uspořádání je krásným důkazem, jak v přírodě platí geometrický řád, který mě inspiroval k dalšímu zkoumání těchto zákonitostí.
Abstract in different language: The topic of my bachelor thesis is Geometry. I chose this topic with an intention to write about something I am deeply interested in without falling into a cliché. During my studies in Barcelona I became fascinated by architecture of Antoni Gaudí who used lots of geometric elements in his work. Gaudí had studied geometry thoroughly when he was young and he was equally fascinated by nature. Both the geometric forms as well as forms found in nature can be seen is each of his building. I´ve visited the museum in Sagrada Familia, showing many examples of the source of Gaudí´s inspiration for each detail of this breath-taking cathedral. The cathedral itself represents the culmination of perfect harmony between geometric and naturalistic elements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_AdelaVomackova.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vomackova_v.pdfPosudek vedoucího práce172,57 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Vomackova_o.pdfPosudek oponenta práce159,74 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vomackova.pdfPrůběh obhajoby práce96,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20945

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.