Název: Veřejné zakázky v energetice z pohledu uchazeče
Další názvy: Public supply contracts in energetics - tenderer´s position
Autoři: Bouzková, Magdalena
Vedoucí práce/školitel: Nový, Miloš
Oponent: Karlovec, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2095
Klíčová slova: veřejná zakázka;zájemce;uchazeč;zadavatel;jednací řízení s uveřejněním
Klíčová slova v dalším jazyce: public contract;interested person/party;contender;ordering party;negotiating process with promulgation
Abstrakt: Předložená práce se zabývá veřejnými zakázkami v oboru energetika. Práce popisuje metodiku zadávání veřejných zakázek na stavební práce v energetice a zkoumá dle konkrétních příkladů z praxe aplikaci zákona o veřejných zakázkách. Jedním z cílů práce bylo popsat metodiku zadávání veřejných zakázek v energetice. Hlavní cílem bylo zjistit, zda sektoroví zadavatelé, jako jsou energetické společnosti, postupují při zadávání veřejných zakázek na stavební práce dle zákona a také navrhnout případná zlepšení, která by dokázala zkvalitnit a zjednodušit uchazečům celý proces výběru vhodného zhotovitele zakázky.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented work deals with public contracts in the energy industry. The work describes the methodology of placing public contracts for construction work in the energy industry and explores the application of the Act on Public Contracts according to specific practical examples. One of the objectives of the work was to describe the methodology of placing public contracts in the energy sector. The main objective was to determine whether the ordering parties, such as energy companies, proceed according to the law at placing the construction work public contracts and also to suggest possible improvements that could improve and simplify the whole process of selecting suitable contractor for the public contract.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Magdalena Bouzkova - Verejne zakazky v energetice z pohledu uchazece.pdfPlný text práce66,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bouzkova v.jpgPosudek vedoucího práce865,87 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Bouzkova o.jpgPosudek oponenta práce703,01 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Bouzkova ob.jpgPrůběh obhajoby práce300,36 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2095

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.