Title: Space Traffic - rozšíření funkčnosti
Other Titles: Space Traffic - Adding functionality
Authors: Fakan, Pavel
Advisor: Varnušková, Jana
Referee: Potužák, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20952
Keywords: space traffic;planetární systém;hvězdný systém;.NET;c#;HTML;JavaScript;editor;generátor;mapa galaxie;galaxie;vesmír;webová hra
Keywords in different language: space traffic;planetary system;star system;.NET;c-sharp;HTML;JavaScript;editor;generator;galaxy map;galaxie;space;browser game
Abstract: Tato práce řeší problematiku planetárních systémů, v současné době prozkoumaný vesmír a využití údajů, které jsou k dispozici na internetu pro projekt Space Traffic. Cílem této práce je vytvořit editor pro editaci planetárních systémů a mapy galaxie. Mapu je třeba integrovat také do hry. Editor je implementovaný v .NETu, integrovaná mapa v kombinaci c#, html a javaskriptu. Editor už byl v projektu rozpracovaný před začátkem této práce do fáze, kdy byl schopen systémy zobrazovat. Do editoru byly přidány možnosti systémy měnit pomocí prvků grafického rozhraní a hlavně kreslícího plátna. Editor po skončení práce je schopný upravovat všechny parametry systémů a mapy galaxie, které se ukládají do souborů XML. Interaktivní mapa galaxie byla úspěšně začleněna do hry. Pomocí editoru bude možné do hry snadno přidávat neomezené množství dalších systémů. Ty lze ve hře zobrazit pomocí mapy galaxie.
Abstract in different language: This work studies planetary systems, known space and usage of imformation found on the internet for purposes of project Space Trac. The goal of this work is to craete editor for editing planetary systems and galaxy map. Galaxy map also has to be integrated to the actual game. Editor is implemented in .NET, integrated map in combination of csharp, htmland and javascript. Before this work has begun, the editor was already made to the point where it was able to present planetary systems, but it was unable to edit them. Editing functions were added to the editor, using GUI elements and mainly Canvas. After this work, editor is able to edit all parameters of systems and galaxy map, that are saved in XML les. Interactive galaxy map was successfuly integrated into game. The editor enables easy addition of unlimited number of system into game. These systems can be viewed in game using galaxy map.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PavelFakan_BP2015.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A11B0350P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce250,04 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A11B0350P-posudek.pdfPosudek oponenta práce406,68 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A11B0350P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce91,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20952

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.