Title: Realizace státní politiky zaměstnanosti v okrese Sokolov
Other Titles: State Employment Policy in the Region Sokolov
Authors: Martínková, Kristina
Advisor: Jarý, Čestmír
Referee: Martinčík, David
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2096
Keywords: trh práce;nezaměstnanost;aktivní politika zaměstnanosti;úřad práce
Keywords in different language: labour market;unemployment;active employment policy;labour office
Abstract: Cílem bakalářské práce Realizace státní politiky zaměstnanosti v okrese Sokolov je zhodnotit státní politiku zaměstnanosti realizovanou Úřadem práce v Sokolově. V první části jsou popsány cíle a úlohy státní politiky zaměstnanosti, způsob hodnocení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti, jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, vymezení problémových skupin nezaměstnaných, financování státní politiky zaměstnanosti. Druhá část je zaměřena na charakteristiku trhu práce, na vývoj na trhu práce a realizaci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v okrese Sokolov. Dále jsou analyzovány používané nástroje aktivní politiky zaměstnanosti z hlediska cílenosti a v závěru práce je zhodnocena jejich účinnost.
Abstract in different language: The goal of the bachelor´s thesis ?Implementation of national employment policy in the Sokolov district? is to appraise the state employment policy implemented by the Labour office in Sokolov. In the first part are described goals and tasks of the state employment policy, way of evaluating the effectiveness of active employment policy, individual instruments of active employment policy, definition of risk groups of unemployed, financing of state employment policy. The second part is focused on the characteristics of the labor market, on the development of the labor market and the implementation of active employment policy in the Sokolov District. Further, there are analysed the instruments used in the active employment policy in terms of targeting and in the conclusion is an assessment of their effectiveness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martinkova_Kristina.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Martinkova v.jpgPosudek vedoucího práce692,98 kBJPEGThumbnail
View/Open
Martinkova o.jpgPosudek oponenta práce695,88 kBJPEGThumbnail
View/Open
Martinkova ob.jpgPrůběh obhajoby práce305,31 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.