Název: Realizace státní politiky zaměstnanosti v okrese Sokolov
Další názvy: State Employment Policy in the Region Sokolov
Autoři: Martínková, Kristina
Vedoucí práce/školitel: Jarý, Čestmír
Oponent: Martinčík, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2096
Klíčová slova: trh práce;nezaměstnanost;aktivní politika zaměstnanosti;úřad práce
Klíčová slova v dalším jazyce: labour market;unemployment;active employment policy;labour office
Abstrakt: Cílem bakalářské práce Realizace státní politiky zaměstnanosti v okrese Sokolov je zhodnotit státní politiku zaměstnanosti realizovanou Úřadem práce v Sokolově. V první části jsou popsány cíle a úlohy státní politiky zaměstnanosti, způsob hodnocení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti, jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, vymezení problémových skupin nezaměstnaných, financování státní politiky zaměstnanosti. Druhá část je zaměřena na charakteristiku trhu práce, na vývoj na trhu práce a realizaci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v okrese Sokolov. Dále jsou analyzovány používané nástroje aktivní politiky zaměstnanosti z hlediska cílenosti a v závěru práce je zhodnocena jejich účinnost.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of the bachelor´s thesis ?Implementation of national employment policy in the Sokolov district? is to appraise the state employment policy implemented by the Labour office in Sokolov. In the first part are described goals and tasks of the state employment policy, way of evaluating the effectiveness of active employment policy, individual instruments of active employment policy, definition of risk groups of unemployed, financing of state employment policy. The second part is focused on the characteristics of the labor market, on the development of the labor market and the implementation of active employment policy in the Sokolov District. Further, there are analysed the instruments used in the active employment policy in terms of targeting and in the conclusion is an assessment of their effectiveness.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Martinkova_Kristina.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martinkova v.jpgPosudek vedoucího práce692,98 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Martinkova o.jpgPosudek oponenta práce695,88 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Martinkova ob.jpgPrůběh obhajoby práce305,31 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2096

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.