Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJarý, Čestmír
dc.contributor.authorPrinc, Slavomír
dc.contributor.refereeMartinčík, David
dc.date.accepted2012-06-12
dc.date.accessioned2013-06-19T06:26:31Z
dc.date.available2011-08-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:26:31Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-04
dc.identifier45746
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2097
dc.description.abstractBakalářská práce se věnovala teoreticky i prakticky problematice zaměstnávání odsouzených se zaměřením na odsouzené umístěné k výkonu trestu odnětí svobody do Věznice Kynšperk nad Ohří. Zabývala se legislativním zakotvením výkonu trestu odnětí svobody v právním systému České republiky, činností a úkoly Vězeňské služby ČR. Větší část textu byla věnována Programu zacházení, jako specifické metodě zacházení s odsouzenými s akcentem na pracovní aktivity. Nedílnou součástí tohoto tématu byla i problematika uplatňování kázeňské praxe jako motivačního faktoru v procesu pracovního zařazení odsouzeného. Zaměřovala se též na ekonomické aspekty pracovního zařazení a na možnosti zvýšení zaměstnanosti ve Věznici Kynšperk nad Ohří.cs
dc.format47 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/msword
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvězeňská službacs
dc.subjectvýkon trestu odnětí svobodycs
dc.subjectzaměstnávání vězňůcs
dc.subjectpracovní zařazenícs
dc.subjectprácecs
dc.subjectkázeňské trestycs
dc.subjectprogramy zacházení.cs
dc.titleZaměstnávání osob vykonávající trest odnětí svobody ve věznicích v ČRcs
dc.title.alternativeEmployment of persons engaged in custodial sentences in prisons in the CRen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe Bachelors work was devoted theoretically also practically to problems with employing convict wits aim at convicts situated to execution of a punishment forfeiture of liberty in Prison Kynšperk nad Ohří. Work occupied by legislative anchorage of execution of a punishment forfeiture of liberty in law system of Czech Republic, by activities and charge of Prison service ČR. The major part of caption was dedicated to Program of handling, like peculiar method of handling with convicts with accent on labour activities. Inseparable part of this theme was also problems of exercitation of disciplinary practises as motivational factor in process of insertion of convict. Work aimed also at economical aspects of labour insertion and show in possibilities of enhancement of employment in Prison Kynšperk nad Ohří.en
dc.subject.translatedprison serviceen
dc.subject.translatedexecution of punishment forfeiture of libertyen
dc.subject.translatedemploying of convictsen
dc.subject.translatedlabour insertionen
dc.subject.translateddisciplinary punishmentsen
dc.subject.translatedprogrammes of handlingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Princ_BP.docPlný text práce1,02 MBMicrosoft WordView/Open
Princ v.pdfPosudek vedoucího práce272,15 kBAdobe PDFView/Open
Princ o.pdfPosudek oponenta práce227,93 kBAdobe PDFView/Open
Princ ob.pdfPrůběh obhajoby práce157,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2097

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.