Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHejduková, Pavlína
dc.contributor.authorMrňková, Renata
dc.contributor.refereeMarvanová, Ludmila
dc.date.accepted2012-06-12
dc.date.accessioned2013-06-19T06:26:00Z
dc.date.available2011-08-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:26:00Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-04
dc.identifier45822
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2098
dc.description.abstractCílem bakalářské práce na téma ? Financování Základní a mateřské školy Abertamy? je analýza nástrojů financování a hospodaření předmětné základní školy za dvě kalendářní období. V obdobích byla analyzována příjmová a výdajová stránka základní školy a byla doporučena vhodná opatření v oblasti financování a hospodaření základní školy. Práce se skládá ze čtyř částí. První část práce obsahuje definice a právní úpravu příspěvkových organizací, postavení zřizovatele a právní úpravu financování školství. V druhé části je provedena konkrétní analýza příjmové a výdajové stránky příspěvkové organizace v letech 2010 - 2011. Ve třetí části práce jsou zhodnoceny poznatky analýzy a ve čtvrté části doporučena vhodná opatření k danému financování a hospodaření předmětné příspěvkové organizace.cs
dc.format23 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45822-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpříspěvková organizacecs
dc.subjectzřizovatelcs
dc.subjectfinancovánícs
dc.subjectanalýza hospodařenícs
dc.subjectvhodná opatřenícs
dc.titleFinancování Základní a mateřské školy Abertamycs
dc.title.alternativeFinancing of Abertamy Basic and Nursery Schoolen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of the bachelor thesis ?Financing primary school and Nursery School Abertamy? is analysis instruments of financing and management of the primary school for the calendar period of last two years. The revenue and expenditure side of budget of the primary school was analyzed for the period and it was recommended appropriate measures in the field financing and management of the primary school. The thesis is divided into four parts. The first part of thesis includes definitions and legislation of contributory organizations, founder status and legislation of financing education. In the second part it is performed the particular analysis of the revenue and expenditure side of budget of the contributory organization during years 2010 - 2011. In the third part there is evaluated knowledge of analysis and the fourth part contains the recommendation of appropriate measures to financing and management of the contributory organization.en
dc.subject.translatedcontributory organizationen
dc.subject.translatedfounderen
dc.subject.translatedfinancingen
dc.subject.translatedanalysis of managementen
dc.subject.translatedappropriate measuresen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MRNKOVA_Renata_-_Bakalarska_prace_2012 - STAG.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
Mrnkova v.pdfPosudek vedoucího práce251,66 kBAdobe PDFView/Open
Mrnkova o.pdfPosudek oponenta práce252,83 kBAdobe PDFView/Open
Mrnkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce150,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.