Název: Otázky finality života z pohledu kulturně svébytných jedinců
Autoři: Maňhalová, Jana
Tóthová, Věra
Citace zdrojového dokumentu: RATISLAVOVÁ, Kateřina ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII.: sborník příspěvků 4.5. 2016. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2016. s. 25-28. ISBN 978-80-261-0617-3.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/online/FZS-Cesta_poznavani_VII.pdf
http://hdl.handle.net/11025/21037
ISBN: 978-80-261-0617-3
Klíčová slova: umírání;smrt;křesťanství;judaismus;buddhismus
Klíčová slova v dalším jazyce: dying;death;christianity;judaism;buddhism
Abstrakt: Předložený příspěvek se zabývá zmapováním otázek finality života u kulturně svébytných jedinců, konkrétně u osob vyznávajících křesťanství, judaismus, buddhismus a islám. Výzkum byl realizován na základě kvalitativního výzkumného šetření s využitím techniky polostrukturovaného rozhovoru se zástupci jednotlivých minoritních skupin. Z výsledků vyplynulo, že kulturně svébytní jedinci mají specifické požadavky v oblasti umírání, smrti a pohřbu, které úzce souvisí s filosofií příslušného náboženství. V souvislosti s otázkami finality života byla sice zjištěna diverzita jednotlivých skupin, také však byly nalezeny homogenní znaky, které hrají u všech vybraných respondentů v období umírání a smrti významnou roli. Závěrem je nutno upozornit, že se jedná o dílčí výsledky, které nelze paušalizovat na všechny zástupce prezentovaných náboženských minorit.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII. (2016)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII. (2016)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Manhalova.pdfPlný text60,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/21037

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.