Název: Parafilie v percepci ošetřovatelství
Autoři: Novotná, Jana
Krejčová, Alena
Citace zdrojového dokumentu: RATISLAVOVÁ, Kateřina ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII.: sborník příspěvků 4.5. 2016. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2016. s. 33-35. ISBN 978-80-261-0617-3.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/online/FZS-Cesta_poznavani_VII.pdf
http://hdl.handle.net/11025/21039
ISBN: 978-80-261-0617-3
Klíčová slova: parafilie;kazuistika;ošetřovatelství
Klíčová slova v dalším jazyce: paraphilia;case study;nursing
Abstrakt: Parafilie neboli sexuální deviace jsou závažnou zdravotnickou tématikou. V percepci ošetřovatelství se však jedná spíše o okrajovou problematiku, patřící do sféry psychiatrické péče. V rámci interního grantu Vysoké školy polytechnické v Jihlavě byl realizován kvalitativní výzkum zaměřující se na osoby s touto diagnózou. Empirická část příspěvku je koncipována jako kazuistika klienta s diagnózou parafilie.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII. (2016)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII. (2016)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Novotna.pdfPlný text69,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/21039

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.