Název: Možnosti finančního zajištění postproduktivního věku
Další názvy: Investment Options for the Retirement
Autoři: Brodecká, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Brejchová, Miloslava
Oponent: Kotková, Martina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2104
Klíčová slova: bankovní služby;důchod;zajištění na důchodový věk;spoření a investování
Klíčová slova v dalším jazyce: bank services;pension;solutions for the retirement;saving and investments
Abstrakt: Práce v teoretické části rámcově mapuje finanční a nefinanční nástroje vhodné pro zajištění na důchod, představuje jejich výhody a nevýhody, dále konstatuje některá data vyplývající z průzkumů o chování občanů v této oblasti. V praktické části se snaží zmapovat a zhodnotit přístup bank k nabídce řešení zajištění na stáří a k diverzifikaci finančních prostředků mezi vhodné produkty. Následně identifikuje případné nedostatky a příležitosti. Zvolenou metodou byla forma mystery shoppingu. Byly popsány dvě modelové domácnosti a poptáno nabízené řešení na pobočkách bankovních domů v městě Berouně a doplňkově na berounské pobočce poradenské společnosti Partners. Zjištěné údaje byly srovnány s navrženým optimálním řešením. Závěrem práce vyjmenovává nejdůležitější body nutné ke zlepšení nabídky v této oblasti, které mohou být využity i v bankovní praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis maps suitable financial and nonfinancial tools, presents theirs advantages and disadvantages concerning solutions for retirements. The thesis states some research data on client´s behaviour in this area. In practical part it maps and assesses bank´s attitude towards retirement offer, diversification of financial assets and subsequently identifies strengths and weaknesses. A chosen method of inquiry was mystery-shopping. Two model households were described. Solution offered by bank´s branches in town of Beroun were investigated including financial advisory company Partners. Data were compared to proposed optimal solution. In the end of the work most important points towards improvement of services in this area are listed. The data can be used in the banking practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Brodecka_2012.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci BP Brodecka.PDFPosudek vedoucího práce416,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent BP Brodecka.PDFPosudek oponenta práce340,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba BP Brodecka.PDFPrůběh obhajoby práce163,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2104

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.