Název: The Tachov region and its religious memory: new Sudetenland or a home of failure?
Autoři: Váně, Jan
Stočes, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: VÁNĚ, Jan; STOČES, Jiří. The Tachov region and its religious memory: new Sudetenland or a home of failure?. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie, 2016. 32 s. (Working Paper No. 01-16).
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/21041
http://ff.zcu.cz/kss/veda-vyzkum/pracovni-texty.html
Klíčová slova: Tachovsko;katolická církev;etnografický výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: Tachov region;catholic church;ethnographic research
Abstrakt v dalším jazyce: This study focuses on the way the Catholic Church h as been functioning in the Tachov micro- region. We tried to explore what is the perception of the Church itself and of its activities in the region by three groups of key actors: Catholic cler gy, politicians and religious laymen. We also looked into how this perception is related to the w ay historic memory is perceived. The Tachov micro-region was selected because of the fact that the presence of the Catholic Church in the area had traditionally been very strong, which, how ever, changed dramatically after the expulsion of Germans after the World War II. Today, the region ranges among the less religious in the Czech Republic. The findings and conclusions drawn in this article are based on an ethnographic research carried out in the area betwe en January 2014 and February 2015.
Práva: © Jan Váně - Jiří Stočes
Vyskytuje se v kolekcích:Edice pracovních textů Katedry sociologie / Series of working papers Department of sociology (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vane.pdfPlný text338,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/21041

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.