Název: Dopady investičních pobídek na ekonomiku ČR
Další názvy: Impacts of investment invitations on the Czech economy
Autoři: Hypšová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Jarý, Čestmír
Oponent: Hruška, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2108
Klíčová slova: mezinárodní pohyb kapitálu;přímé zahraniční investice;investiční pobídky;průměrná výše nezaměstnanosti;průměrná výše nominálních mezd;městské průmyslové zóny;volná pracovní místa;agentura Czechinvest;společnost Škoda Power a.s.
Klíčová slova v dalším jazyce: international movement of capital;direct foreign investments;investment invitations;average rate of unemployment;average rate of salaries;urban industrially zone;tax abatement;Czechinvest agence;firm Škoda Power plc.
Abstrakt: Ve své práci vymezuji kapitál, přímé zahraniční investice a především investiční pobídky. Věnuji se způsobu jejich získání, procesu žádosti, jejich přínosům, záporům a celkovém vlivu na ekonomiku České republiky. Dále uvádím informace o Plzeňském kraji, jeho rozloze, počtu obyvatel, výši nezaměstnanosti a firmách, které investiční pobídky získaly. V samotném průzkumu se věnuji společnosti Škoda Power a.s.., která obdržela dokonce dvě investiční pobídky. Hodnotím zde, jakým způsobem ovlivnily jeho další rozvoj. V závěru shrnuji získané informace a vyjadřuji svůj názor s dalším využíváním investičních pobídek v České republice.
Abstrakt v dalším jazyce: I pay attention on the capital, direct foreign investments and especially investment invitations in my work. I´am interested at receiving of investment invitations, their positives and negatives and their influence on the Czech economy. I write there information about the region of Pilsen, its area, population, rate of unemployment and I present companies which has investment invitations received. My investigative activity put mind to the firm Škoda Power plc.. This company has received 2 investment invitations and I judge there its following progress. I summarize all information about investment invitations at the end of my work and I represent there my opinion about their future using in the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
M.Hypsova - Dopady IP na ekonomiku CR.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci BP Hypsova.PDFPosudek vedoucího práce490,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent BP Hypsova.PDFPosudek oponenta práce804,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba BP - Hypsova.PDFPrůběh obhajoby práce165,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2108

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.