Title: Dopady investičních pobídek na ekonomiku ČR
Other Titles: Impacts of investment invitations on the Czech economy
Authors: Hypšová, Martina
Advisor: Jarý, Čestmír
Referee: Hruška, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2108
Keywords: mezinárodní pohyb kapitálu;přímé zahraniční investice;investiční pobídky;průměrná výše nezaměstnanosti;průměrná výše nominálních mezd;městské průmyslové zóny;volná pracovní místa;agentura Czechinvest;společnost Škoda Power a.s.
Keywords in different language: international movement of capital;direct foreign investments;investment invitations;average rate of unemployment;average rate of salaries;urban industrially zone;tax abatement;Czechinvest agence;firm Škoda Power plc.
Abstract: Ve své práci vymezuji kapitál, přímé zahraniční investice a především investiční pobídky. Věnuji se způsobu jejich získání, procesu žádosti, jejich přínosům, záporům a celkovém vlivu na ekonomiku České republiky. Dále uvádím informace o Plzeňském kraji, jeho rozloze, počtu obyvatel, výši nezaměstnanosti a firmách, které investiční pobídky získaly. V samotném průzkumu se věnuji společnosti Škoda Power a.s.., která obdržela dokonce dvě investiční pobídky. Hodnotím zde, jakým způsobem ovlivnily jeho další rozvoj. V závěru shrnuji získané informace a vyjadřuji svůj názor s dalším využíváním investičních pobídek v České republice.
Abstract in different language: I pay attention on the capital, direct foreign investments and especially investment invitations in my work. I´am interested at receiving of investment invitations, their positives and negatives and their influence on the Czech economy. I write there information about the region of Pilsen, its area, population, rate of unemployment and I present companies which has investment invitations received. My investigative activity put mind to the firm Škoda Power plc.. This company has received 2 investment invitations and I judge there its following progress. I summarize all information about investment invitations at the end of my work and I represent there my opinion about their future using in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.Hypsova - Dopady IP na ekonomiku CR.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
vedouci BP Hypsova.PDFPosudek vedoucího práce490,17 kBAdobe PDFView/Open
oponent BP Hypsova.PDFPosudek oponenta práce804,36 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba BP - Hypsova.PDFPrůběh obhajoby práce165,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2108

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.