Název: Projekt průběhu zakázky v IS podniku
Další názvy: The order path through the company information system
Autoři: Kranátová, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Holečková, Yvona
Oponent: Kutzendörferová, Hana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2110
Klíčová slova: Projektové řízení;projekt;projektový plán;informační systém KAISER SQL;STREICHER;spol. s r.o. Plzeň
Klíčová slova v dalším jazyce: Project Management;Project;Project plan;informmation system KAISER SQL;STREICHER;spol. s r.o. Pilsen
Abstrakt: Tato bakalářská práce s názvem ?Projekt průběhu zakázky v IS podniku? se zabývá charakteristikou a návazností jednotlivých procesů průběhu zakázky, zhodnocení procesů průběhu a návrhem na zrychlení a zefektivnění zakázky v podniku STREICHER, spol. s r.o. Plzeň. První kapitola, teoretická část, se zabývá projektem a projektovým řízením a jeho vlivem na efektivitu firmy. Druhá kapitola představuje podnik STREICHER, spol. s r.o. Plzeň a informační systém KAISER SQL. Třetí kapitola je zaměřena na popis procesu zadávání a průběhu zakázky v IS KAISER u firmy STREICHER, spol. s r.o. Plzeň. Kapitola čtvrtá je zaměřena na doporučení, zlepšení a odstranění nedostatků průběhu zakázky podnikem STREICHER, spol. s r.o. Plzeň. Cílem této bakalářské práce je poskytnutí přehledných informací o tomto tématu, názorně jej popsat, zdokumentovat obrazovou přílohou, stanovit problémová místa a navrhnout zlepšení ve společnosti STREICHER, spol. s r.o. Plzeň.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor work is named ?The order path through the company information system?. This work deals with characteristic and continuity of process during realization of order. It evaluates process during of realization and suggests an acceleration and an increasing of efficiency of the order in the company STREICHER, spol. s r.o. Plzeň. The first chapter is the theoretical part and describes the project and the project management and its influence on efficiency of company. The second chapter introduces the company STREICHER,spol. s r.o. Plzeň and the information system KAISER SQL. The third chapter is focused on description of process - enter and realization of order in the information system in company STREIHCHER, spol. s r.o. Plzeň. The fourth chapter is focused on recommendation, improvement and elimination of defects during realization of order. The goal of this bachelor work is to give transparent information about this topic, describe it clearly, document visual attachment, determine weaknesses and suggest improvement in company STREICHER, spol. s r.o. Plzeň.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Kranatova Kamila.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci BP Kranatova.PDFPosudek vedoucího práce472,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent BP Kranatova.PDFPosudek oponenta práce408,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba BP - Kranatova.PDFPrůběh obhajoby práce162,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2110

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.