Název: Analýza výkazů finančního účetnictví vybrané společnosti
Další názvy: Analysis of financial accounting statements of the selected company
Autoři: Gleichová, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Karlovec, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2112
Klíčová slova: harmonizace účetnictví;účetní závěrka;účetní systém České republiky;mezinárodní standardy účetního výkaznictví
Klíčová slova v dalším jazyce: accounting harmonization;financial statements;financial system of Czech republic;international financial reporting standards
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem "Analýza výkazů finančního účetnictví vybrané společnosti" se zabývá porovnáním české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a dopady na výkazy finančního účetnictví vybraného podnikatelského subjektu.První část je zaměřena na legislativní úpravu, účetní závěrku a účetní výkazy. Dále jsou definovány Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, harmonizace v rámci EU a odlišnosti účetních systémů. Druhá část charakterizuje podnikatelský subjekt a jeho účetní systém. Následuje analýza položek výkazu zisku a ztráty je zaměřená na porovnání výsledku hospodaření dle české legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis "Analysis of financial accounting statements of the selected company" presents a comparison of Czech accounting legislation and International financial reporting standards and impact on financial accounting statements of the selected company. The first part is concentrated on describing the legislative regulation, the preparation of financial statements and description of the financial statements. Further are defined International financial reporting standards, the harmonization within EU and differences of the accounting systems. The second part characterizes the selected company and its accounting system. The following analysis describes items of income statement, focusing on differences of profit result according to Czech accounting legislation and International financial reporting standards.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Mikova Gabriela.pdfPlný text práce26,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci BP Mikova.PDFPosudek vedoucího práce570,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent BP Mikova.PDFPosudek oponenta práce424,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba BP - Mikova.PDFPrůběh obhajoby práce191,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2112

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.