Title: Analýza propagace značek na Facebooku v České republice
Other Titles: Analysis of brand promotion on Facebook in the Czech Republic
Authors: Brabec, David
Advisor: Eger, Ludvík
Referee: Singerová, Jitka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2120
Keywords: sociální sítě;Facebook;marketingová propagace;marketingová kampaň;marketingová strategie
Keywords in different language: social network;Facebook;marketing promotion;marketing campaign;marketing strategy
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu propagace značek na Facebooku v České republice v souvislosti s velkým a rychlým rozvojem sociálních sítí a marketingu na nich. Zpočátku práce je vypracován úvod do problematiky sociálních sítí, aby bylo možné se na tomto poli zorientovat. Následuje rozbor aktuálních marketingových trendů na Facebooku, kde je velký důraz kladen na důležitost existence komerčního profilu. V další kapitole této práce je představeno, jakým způsobem mohou firmy efektivně působit na Facebooku a zároveň, jak nabrat nové fanoušky. Stěžejní část práce spočívá v analýze působení nejúspěšnějších českých značek na Facebooku a také v následném rozboru nejúspěšnějších marketingových kampaní vedených na této sociální síti v České republice.
Abstract in different language: The presented thesis focuses on Analysis of brand promotion on Facebook in Czech Republic in connection with huge rise of social networks and social network?s marketing. The beginning of presented thesis is an introduction of social networks due to orientation in this field. The following part analyzes current marketing trend where is emphasized the existence of commercial Facebook?s pages. In the next part of this thesis are presented ways of efficient work with social network Facebook and how to recruit new fans. The most important part of presented thesis lies in analysis of the most successful Czech brands on Facebook followed by analysis of the successful marketing campaigns on Facebook in Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
David Brabec - bakalarska prace.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Brabec pv.pdfPosudek vedoucího práce644,17 kBAdobe PDFView/Open
Brabec po.pdfPosudek oponenta práce622,7 kBAdobe PDFView/Open
Brabec.PDFPrůběh obhajoby práce208,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2120

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.