Název: Analýza propagace značek na Facebooku v České republice
Další názvy: Analysis of brand promotion on Facebook in the Czech Republic
Autoři: Brabec, David
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Singerová, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2120
Klíčová slova: sociální sítě;Facebook;marketingová propagace;marketingová kampaň;marketingová strategie
Klíčová slova v dalším jazyce: social network;Facebook;marketing promotion;marketing campaign;marketing strategy
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu propagace značek na Facebooku v České republice v souvislosti s velkým a rychlým rozvojem sociálních sítí a marketingu na nich. Zpočátku práce je vypracován úvod do problematiky sociálních sítí, aby bylo možné se na tomto poli zorientovat. Následuje rozbor aktuálních marketingových trendů na Facebooku, kde je velký důraz kladen na důležitost existence komerčního profilu. V další kapitole této práce je představeno, jakým způsobem mohou firmy efektivně působit na Facebooku a zároveň, jak nabrat nové fanoušky. Stěžejní část práce spočívá v analýze působení nejúspěšnějších českých značek na Facebooku a také v následném rozboru nejúspěšnějších marketingových kampaní vedených na této sociální síti v České republice.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis focuses on Analysis of brand promotion on Facebook in Czech Republic in connection with huge rise of social networks and social network?s marketing. The beginning of presented thesis is an introduction of social networks due to orientation in this field. The following part analyzes current marketing trend where is emphasized the existence of commercial Facebook?s pages. In the next part of this thesis are presented ways of efficient work with social network Facebook and how to recruit new fans. The most important part of presented thesis lies in analysis of the most successful Czech brands on Facebook followed by analysis of the successful marketing campaigns on Facebook in Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
David Brabec - bakalarska prace.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brabec pv.pdfPosudek vedoucího práce644,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brabec po.pdfPosudek oponenta práce622,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brabec.PDFPrůběh obhajoby práce208,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2120

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.