Název: Aktuální problémy spojené s výběrem daní v ČR
Další názvy: Actual problems associated with collection of taxes in Czech republic.
Autoři: Bušková, Soňa
Vedoucí práce/školitel: Hejduková, Pavlína
Oponent: Singerová, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2122
Klíčová slova: výběr daní;daňoví poplatníci;daňová správa;daňová reforma
Klíčová slova v dalším jazyce: tax colletion;taxpayers;tax administration;tax reform
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na aktuální problémy spojené s výběrem daní v ČR. Cílem práce je upozornit na hlavní problémy ze strany daňových poplatníků i na straně daňové správy, analyzovat faktory jejich vzniku, porovnat sledované údaje ve vybraných letech a navrhnout možná řešení týkající se problematiky spojené s výběrem daní. Problémy jsou posuzovány na základě prostudovaných informací z dostupných zdrojů a získaných zkušeností z vlastní praxe v daňové správě. Závěr práce se týká shrnutí zkoumaných negativních jevů provázející výběr daní a posouzení dalšího vývoje s ohledem na plánovanou daňovou reformu.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor work is concentrated on actual problems, which are connected with tax collection in Czech Republic. The target of work is to notice on main problem from the side of the taxpayers and also from the side of the tax administration, to analyse the factors of its formation, to compare the monitor date in selected years and to propose possible solution to problems with the collection of tax. The problems are judged on the basis of studied information from my own practice in tax administration. The ending of work concern the summary of researched negative phenomenons which accompany tax collection and the appraisal of the next development with respect to planned tax reform.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Buskova pv.pdfPosudek vedoucího práce607,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Buskova po.pdfPosudek oponenta práce601,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Buskova.PDFPrůběh obhajoby práce213,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2122

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.