Název: Vývoj trhu práce na okrese Domažlice od roku 2000
Další názvy: The Development of the Labour Market in Domažlice Rural Area Since 2000
Autoři: Jasanová, Anežka
Vedoucí práce/školitel: Mašátová, Vendula
Oponent: Součková, Radka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2132
Klíčová slova: trh práce;nezaměstnanost;míra nezaměstnanosti;vývoj nezaměstnanosti v okrese Domažlice;aktivní politika zaměstnanosti
Klíčová slova v dalším jazyce: labor market;unemployment;unemployment rate;development of unemployment in Domažlice region;active employment policy
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je analýza vývoje trhu práce na okrese Domažlice v letech 2000 až 2010. První část je zaměřena na vysvětlení pojmů souvisejících s nezaměstnaností a trhem práce. Krátce je popsána i činnost pracovních úřadů. Ve druhé části je pozornost zaměřena na analýzu vývoje nezaměstnanosti v okrese Domažlice a jeho mikroregionů a nejvýznamnějších zaměstnavatelů. Nezaměstnanost je analyzována též ze strukturálního hlediska, zvláště u problémových skupin uchazečů, jako jsou absolventi škol, uchazeči se zdravotním postižením a osoby starší 50 let. Další část je zaměřena na zaměstnávání cizinců. Závěr je věnován aktivní politice zaměstnanosti a prognóze dalšího vývoje nezaměstnanosti na okrese.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is an analysis of labour market development in Domažlice Region between the years 2000 až 2010. First part is focused on the explanation of terms associated with unemployment and the labor market. Briefly, there is described the employment services activity. In the second part, the attention is drawn to the analysis of unemployment in the Domažlice Region, its micro-regions, and most important employers. The unemployment is also analyzed from the structural aspects, especially in problematic groups of applicants such as fresh graduated, disabled candidates and persons over 50. The following part focuses on the foreigners´ employment. The conclusion is devoted to the active employment policy, and the prognosis for further development of unemployment issues of the region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Jasanova A..pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jasanova pv.PDFPosudek vedoucího práce701,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jasanova po.PDFPosudek oponenta práce506,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jasanova.PDFPrůběh obhajoby práce207,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2132

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.