Title: Rozbor motivů evropských integračních procesů
Other Titles: Analysis of the motives of European Integration Processes
Authors: Jíša, Václav
Advisor: Nový, Miloš
Referee: Vallišová, Lucie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2133
Keywords: Evropská unie;eurozóna;integrace;motiv;evropská dluhová krize
Keywords in different language: the European Union;eurozone;integration;motive;european sovereign debt crisis
Abstract: Předložená práce se zabývá jednotlivými motivy vzniku dlouholetého procesu integrace na území Evropy. Teoretická část se věnuje smyslu integrace a vymezení základních integračních etap. Dále nabízí hodnocení aktuálnosti jednotlivých motivů. Obsahem třetí části je rovněž rozbor oprávněnosti a aktuálnosti zvoleného motivu v dnešní době. Čtvrtá část se z praktického hlediska věnuje nastolení a fungování evropské měnové unie a jejími současnými problémy. Závěrečné dvě kapitoly bakalářské práce by měly čtenáři přinést odpověď na to, zda řešením evropské dluhové krize je cesta k politické unii a zda byl splněn hlavní cíl a klíčová myšlenka procesu evropské integrace ? zajištění míru a vybudování demokracie na území ?starého kontinentu?.
Abstract in different language: The bachelor thesis considers of the individual motives of long-time process of integration in Europe. The theoretical part deals with the sense of integration and the definition of basic integration phases. Then it offers the assessment of topicality of individual motives. The third part contains the analysis of legitimacy and topicality of some of these motives today. The fourth part deals from the practical point of view with the establishment and functioning of European Monetary Union and its current problems. The final two chapters of the bachelor thesis should bring the answer if the solution of the european sovereign debt crisis is the way to political union. It should also explain if the main aim and keynote of the European Integration Process ? peace securing and building democracy on the territory of ?the Old Continent? has been satisfied.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozbor motivu evropskych integracnich procesu.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Jisa pv.PDFPosudek vedoucího práce702,41 kBAdobe PDFView/Open
Jisa po.pdfPosudek oponenta práce548,33 kBAdobe PDFView/Open
Jisa.PDFPrůběh obhajoby práce222,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2133

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.