Název: Rozbor motivů evropských integračních procesů
Další názvy: Analysis of the motives of European Integration Processes
Autoři: Jíša, Václav
Vedoucí práce/školitel: Nový, Miloš
Oponent: Vallišová, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2133
Klíčová slova: Evropská unie;eurozóna;integrace;motiv;evropská dluhová krize
Klíčová slova v dalším jazyce: the European Union;eurozone;integration;motive;european sovereign debt crisis
Abstrakt: Předložená práce se zabývá jednotlivými motivy vzniku dlouholetého procesu integrace na území Evropy. Teoretická část se věnuje smyslu integrace a vymezení základních integračních etap. Dále nabízí hodnocení aktuálnosti jednotlivých motivů. Obsahem třetí části je rovněž rozbor oprávněnosti a aktuálnosti zvoleného motivu v dnešní době. Čtvrtá část se z praktického hlediska věnuje nastolení a fungování evropské měnové unie a jejími současnými problémy. Závěrečné dvě kapitoly bakalářské práce by měly čtenáři přinést odpověď na to, zda řešením evropské dluhové krize je cesta k politické unii a zda byl splněn hlavní cíl a klíčová myšlenka procesu evropské integrace ? zajištění míru a vybudování demokracie na území ?starého kontinentu?.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis considers of the individual motives of long-time process of integration in Europe. The theoretical part deals with the sense of integration and the definition of basic integration phases. Then it offers the assessment of topicality of individual motives. The third part contains the analysis of legitimacy and topicality of some of these motives today. The fourth part deals from the practical point of view with the establishment and functioning of European Monetary Union and its current problems. The final two chapters of the bachelor thesis should bring the answer if the solution of the european sovereign debt crisis is the way to political union. It should also explain if the main aim and keynote of the European Integration Process ? peace securing and building democracy on the territory of ?the Old Continent? has been satisfied.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rozbor motivu evropskych integracnich procesu.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jisa pv.PDFPosudek vedoucího práce702,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jisa po.pdfPosudek oponenta práce548,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jisa.PDFPrůběh obhajoby práce222,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2133

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.