Název: Finanční analýza vybraného podniku a návrh na zlepšení situace
Další názvy: The financial analysis of particular company and a proposal for improving its economic situation
Autoři: Jeřábková, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Karlovec, Karel
Oponent: Hejduková, Pavlína
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2134
Klíčová slova: finanční analýza;finanční zdraví;finanční ukazatele
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;financial health;financial indicators
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace společnosti Daikin Industries Czech Republic s.r.o. Cílem práce je nalezení návrhů na zlepšení finančních ukazatelů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je nejprve představen vybraný podnik a posléze jsou charakterizovány metody a principy finanční analýzy. Praktická část zahrnuje provedení samotné finanční analýzy a vyhodnocení finanční situace na základě provedené finanční analýzy. Poslední částí práce jsou návrhy na zlepšení vybraných finančních ukazatelů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on assesment of economic situation of Daikin Industries Czech Republic s.r.o. The aim is creating a proposal to improve financial indicators. The bachelor thesis is divided into two parts which are theoretical and practical. The first part being the introduction of a specific company followed by a description of the main principles and methods of financial analysis. The second part of the bachelor thesis will be implementation of methods of financial analysis and will review the ways in improving the economic situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_E._Jerabkova.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jerabkova pv.pdfPosudek vedoucího práce608,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jerabkova po.pdfPosudek oponenta práce544,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jerabkova.PDFPrůběh obhajoby práce206,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2134

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.