Název: Problematika financování sociálních služeb
Další názvy: The issue of social services financing
Autoři: Kahovcová, Sandra
Vedoucí práce/školitel: Hejduková, Pavlína
Oponent: Kupcová, Teresa
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2137
Klíčová slova: sociální služby;poskytovatelé sociálních služeb;financování systému;státní dotace;strukturální fondy EU;příspěvek na péči
Klíčová slova v dalším jazyce: social services;social service providers;social system financing;subsidy;EU funds;care contribution
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na vymezení a analýzu konkrétních aspektů problematiky financování sociálních služeb na příkladech z praxe. První část práce je zaměřena na všeobecný popis současného systému sociálních služeb a teoretické vymezení jednotlivých zdrojů financování těchto služeb. Druhá část je zaměřena na analýzu a vytyčení jednotlivých aspektů problematiky financování sociálních služeb na příkladech čtyř konkrétních institucí působících na území města Stříbra a zhodnocení financování těchto vybraných subjektů.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the submitted thesis is to describe and analyse specific aspects of financing particular social services issues. The first part of the thesis introduces the current social services system and definitions of specific sources of these services financing. The second part is focuses on the analysis, identification and assesment of the various aspects of four specific institutions operating in Stříbro financing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Problematika_financovani_socialnich_sluzeb-Kahovcova.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kahovcova pv.pdfPosudek vedoucího práce569,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kahovcova po.pdfPosudek oponenta práce504,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kahovcova.PDFPrůběh obhajoby práce222,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2137

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.