Název: Účetní a daňová specifika hospodaření vybrané neziskové organizace
Další názvy: Accounting and tax specifics of the particular non profit-making organization
Autoři: Kubišová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Janda, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2142
Klíčová slova: neziskový sektor;občanské sdružení;hospodaření občanského sdružení;financování vybrané akce
Klíčová slova v dalším jazyce: nonprofit sector;civic association;economy of civic association;funding of particular event
Abstrakt: Předložená práce se zabývá hospodařením občanského sdružení Svaz skautů a skautek České republiky - středisko "Zelený šíp" Dobřany - a možnostmi financování akce pořádané tímto sdružením. První část práce se věnuje neziskovému sektoru obecně a občanským sdružením. Druhá část představuje středisko Zelený šíp v Dobřanech, především jeho hospodaření. Následuje popis vybrané akce - letního tábora - a způsoby jejího financování. Na závěr jsou uvedeny možnosti, jak udržet vyrovnaný či přebytkový rozpočet při pořádání takovýchto akcí.
Abstrakt v dalším jazyce: This given theses engages in economy of the civic association of "Svaz skautů a skautek České republiky - center "Zelený šíp" Dobřany - and in options of funding of particular event organized by the civic association. The first part follows the nonprofit sector in general and the civic association. In the second part the center of Zelený šíp Dobřany is introduced. Then follows the description of the particular event - summer camp - and options of its funding. At the end the alternatives how to keep balanced budget or budget surplus in organizing such events are given.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP1.pdfPlný text práce643,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubisova pv.pdfPosudek vedoucího práce668,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubisova po.pdfPosudek oponenta práce560,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubisova.PDFPrůběh obhajoby práce227,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2142

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.