Title: Project work learning: patent, first person view from airplane "From idea to product"
Authors: Artelj, Luka
Bezjak, Jožica
Trdan, Edvard
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2016 17.–18.5. 2016: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. 299 s. ISBN 978-80-261-0620-3.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2016/Sbornik_OT2016_online/sbornik-ot-2016-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/21420
ISBN: 978-80-261-0620-3
Keywords: pitotova trubice;senzory;PID regulátor;GPS
Keywords in different language: pitot tube;sensors;PID controller;GPS
Abstract in different language: We got the idea for the research after the last year's seccess (Intelligent Multicopter). To make the task even better, we decided to build an unmanned airplane with added electronics, telemetry, with multiple cameras and a video image transfer. This is the FPV or the first person view. The aircraft is a flying platform in the shape of a wing that flies with two control surfaces and the drive motor. It is operated by a radio-controlled 2.4 GHz transmitter, which determines the heading, the altitude, the bank angle and the speed of the flight. By moving the control surfaces we can change the direction of flight and also by the help of the intelligent autopilot, pitot tubes and other sensors, to which inputs from the receiver are brought. Autopilot makes the correct adjustments by the help of the PID loop. The path of the flight plane is to follow can also be written on a map by using a computer. If a failure occurs, the plane will return to the starting point. We fly in different regimes of flight: manual, stabilized, automatically, by using a GPS or via a computer. The plane has one brushless 14.8 V motor with speed controllers, which operate at a frequency of 480 Hz. It is powered by a LiPo battery 4S1P = 14.8 with the capacity of 5000 mAh 25 C (C is discharge coefficient). This battery allows up to 60 minutes of flying time at an average consumption of current at 5 A at ideal conditions. Big wings also allow gliding. Flying requires some skills. The PID loop provides a very stable and responsive flying. The live images are sent to the operator over two 250 mW video transmitter cameras. In addition, we have access to the flight data on the LCD display. However, for good and safe flying many years of experience and compliance with the current legislation are required.
Na samo idejo smo prišli po doseženem uspehu preteklega leta (Inteligentni multikopter). Da bi bila naloga še boljša, smo se odločili za izgradnjo brez pilotnega letala z dodano elektroniko, telemetrijo, z več kamerami in video prenosom slike. To je angleško FPV ali slovensko osebni pogled. Letalo je leteča platforma v obliki krila, ki leti s pomočjo dveh krmilnih površin in pogonskega motorja. Upravlja se ga z radijsko vodenim 2,4 GHz oddajnikom, s katerim določamo smer, višino, nagib in hitrost letenja. S premikanjem krmilnih površin spreminjamo smer z pomočjo inteligentnega avtopilota, pitotove cevi in ostalih senzorjev, na katere pripeljemo vhode iz sprejemnika. Avtopilot jih pravilno preusmeri s pomočjo PID zanke. Letalu lahko tudi napišemo pot na zemljevidu preko računalnika in na tej osnovi bo tudi sam letel. Pri napaki se bo sam vrnil na izhodiščno točko. Letimo v različnih režimih letenja: ročno, stabilizirano, avtomatsko, letenje s pomočjo GPS-a, preko računalnika. Letalo ima en brez krtačni trifazni 14.8 V motor z regulatorjem vrtljajev, ki deluje na frekvenci 480 Hz. Napajanje dobi iz LiPo akumulatorja 4S1P = 14.8 V s kapaciteto 5000 mAh 25 C. Ta akumulator omogoča do 60 minut letenja ob povprečni porabi 5 A in idealnih pogojih. Velika krila omogočajo tudi jadranje. Upravljanje zahteva nekaj znanja. PID zanka omogoča zelo stabilno in odzivno letenje. Dve kameri preko 250 mW video oddajnika pošiljata sliko v živo do operaterja. V pomoč so nam prikazani podatki o letu na LCD prikazovalniku. Za dobro in varno letenje pa so potrebne dolgoletne izkušnje in upoštevanje trenutne zakonodaje.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2016
Olympiáda techniky Plzeň 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Artelj.pdfPlný text2,52 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21420

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.