Title: Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR
Other Titles: Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic
Authors: Květová, Jana
Advisor: Svoboda, Milan
Referee: Marek, Vladimír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2144
Keywords: úvěr;půjčka;úvěrový proces;úroková sazba;splátka
Keywords in different language: credit;loan;credit process;interest rate;instalment;payment
Abstract: Tématem předložené bakalářské práce je možnost krátkodobého až střednědobého dluhového financování soukromých osob, neboť toto téma stále neztrácí na své aktuálnosti. První tři kapitoly se zabývají základním rozdělením úvěrů, jednotlivými kroky úvěrového procesu a specifikací kritérií, podle kterých jsou následně úvěrové produkty hodnoceny. Na základě těchto teoretických poznatků je provedena analýza a následné srovnání vybraných úvěrových produktů, což by mělo přispět k lepší orientaci na trhu spotřebitelských úvěrů a půjček. Analýza je provedena na třech typově odlišných modelových situacích, u třech bankovních a třech nebankovních společností. Při srovnání je vždy vybrána nejvhodnější varianta.
Abstract in different language: The topic of the submitted thesis is possibility of short to medium-term debt financing of private persons. This seems to be still very up-to-date subject. First three chapters are devoted to basic dividing of credits, to particular steps in credit process and to specification of criteria which credit products are then evaluated by. Based on these theoretical findings selected credit products are analyzed and subsequently compared. The analysis includes three different model situations, three banks and three non-banking companies. The best option is chosen in each comparison.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_jkvetova.pdfPlný text práce695,13 kBAdobe PDFView/Open
Kvetova pv.pdfPosudek vedoucího práce539,1 kBAdobe PDFView/Open
Kvetova po.pdfPosudek oponenta práce665,92 kBAdobe PDFView/Open
Kvetova.PDFPrůběh obhajoby práce231,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2144

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.