Title: Dopady celosvětové finanční a hospodářské krize na cestovní ruch a lázeňství v Karlových Varech
Other Titles: Impacts of global financial and economic crisis on tourism and spa in Karlovy Vary
Authors: Kabourková, Marcela
Advisor: Ježek, Jiří
Referee: Hávová, Elena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2149
Keywords: cestovní ruch;lázeňství;celosvětová hospodářská krize;podnikatelská strategie;marketing služeb
Keywords in different language: tourism;spas;global economic crisis;business strategy;marketing of services
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá dopady hospodářské krize na cestovní ruch a lázeňství v Karlových Varech. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska. Následuje hodnocení vlivu hospodářské krize na základě statistických údajů dostupných z médií a vlastního výzkumu, který byl proveden v rámci bakalářské práce. Získaná data byla analyzována, porovnána a okomentována. Jednou z důležitých částí práce jsou vlastní návrhy opatření, vycházející z výzkumu. Tato opatření by měla zmenšit dopady hospodářské krize na zařízení cestovního ruchu v Karlových Varech a pomoci jim zlepšit jejich postavení na trhu cestovního ruchu a také získat nové klienty.
Abstract in different language: The present thesis deals with the economic crisis on tourism and spa in Karlovy Vary. The first part comprises theoretical background. The next step involves evaluation of the impact of economic crisis based on statistical data available from the media and our own research which was conducted in the thesis. The obtained data were analyzed, compared and reported upon. One important part of the work is your own proposals for action based on the research. These measures should reduce the economic crisis on tourism facilities in Karlovy Vary and help them improve their position in the tourism market and attract new clients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Kabourkova_2012.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
Kabourkova v.pdfPosudek vedoucího práce256,57 kBAdobe PDFView/Open
Kabourkova o.pdfPosudek oponenta práce272,22 kBAdobe PDFView/Open
Kabourkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce159 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2149

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.