Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNový, Miloš
dc.contributor.authorKofroň, Jiří
dc.contributor.refereeSoučková, Radka
dc.date.accepted2012-06-12
dc.date.accessioned2013-06-19T06:25:58Z-
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:25:58Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-04
dc.identifier48350
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2150
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na zkoumání míry vlivu jednotlivých faktorů na vývoj HDP v České republice v rozmezí let 2000 - 2010. Dále je zde řešena otázka možnosti opakování vysokého růstu HDP z let 2004 - 2007 v průběhu následujících pěti let. V teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se HDP. V praktické části je pak zkoumán a popsán vliv jednotlivých faktorů na vývoj HDP. Řešen byl nejen dopad výdajových položek, ale i vliv jednotlivých odvětví na růst či pokles tohoto ukazatele. Zkoumané období bylo rozděleno na tři části na základě podobného vývoje HDP v daných letech. Zkoumání bylo poté prováděno v každém jednotlivém roce, přičemž nejpodrobněji byl rozbor proveden v období let 2004 - 2007. Nejčastěji byla při práci používána data Českého Statistického Úřadu.cs
dc.format27 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48350-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthrubý domácí produktcs
dc.subjectprůmyslcs
dc.subjectslužbycs
dc.subjectčistý vývozcs
dc.subjectkonečná spotřeba domácnostícs
dc.titleAnalýza vývoje HDP v České republice v letech 2000 - 2010cs
dc.title.alternativeAnalysis of the development of GDP in the Czech Republic in 2000 - 2010en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is oriented on research of the influence of different factors on the development of GDP of the Czech Republic in years 2000 - 2010. Furthermore a possibility of repeating a high growth of GDP from years 2004 - 2007 is solved. In the theoretical part are defined the basic terms related to GDP. In the practical part the influence of individual factors on the development of GDP is researched and described. Not only the influence of expenditure section is solved but also the influence of economic sectors on the growth or decrease of GDP. The researched period is divided into three parts on the basis of similar development in particular years. The research was executed in every single year. The most detailed analysis was pursued in years 2004 - 2007. For the bachelor thesis were mostly used data of the Czech Statistical Office.en
dc.subject.translatedgross domestic producten
dc.subject.translatedindustryen
dc.subject.translatedservicesen
dc.subject.translatednet exporten
dc.subject.translatedhousehold final consumption expenditureen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kofron 2012.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Kofron pv.PDFPosudek vedoucího práce643,12 kBAdobe PDFView/Open
Kofron po.PDFPosudek oponenta práce479,48 kBAdobe PDFView/Open
Kofron.PDFPrůběh obhajoby práce200,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.