Název: Financování zvoleného autobusového dopravce
Další názvy: Financing of selected bus carrier
Autoři: Lišková Egermaierová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Mádlová, Lucie
Oponent: Růžková, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2152
Klíčová slova: autobusová doprava;dotace;financování;zdroje financování;vozidlo;náklady;tržby
Klíčová slova v dalším jazyce: bus transport;subsidy;financing;financial resources;vehicle;costs;revenue
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na financování zvoleného autobusového dopravce. V teoretické části je objasněna problematika financování podniku, jeho druhy, možné zdroje, a definován cash flow a finanční analýza. V praktické části jsou nejprve vysvětleny pojmy veřejná osobní doprava a autobusová doprava, představen autobusový dopravce ČSAD autobusy Plzeň a. s. a následně se věnuje financování zvoleného autobusového dopravce. Pozornost je převážně zaměřena na financování formou dotací z veřejných rozpočtů. Nejsou ovšem opomenuty ani ostatní zdroje financování. Celou práci uzavírá vlastní závěrečné zhodnocení a návrhy na zlepšení financování daného podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted work is orientated to financing of selected bus carrier. In the theoretical part are clarified the matters of financing the company, sorts of financing, possible sources and a definition of cash flow and a financial analysis. In the practical part are then explained the terms of public transport and bus transportation, represented is the bus carrier ČSAD autobusy Plzeň a.s. and consequently it devotes to the financing of the selected bus carrier. The attention is focused mostly on financing from subsidies from the public budget. The other sources of financing are not forgotten. The whole work concludes by own final review and concepts of financing improvements of the given company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Liskova Marketa_2012.pdfPlný text práce36,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova E pv.pdfPosudek vedoucího práce697,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova E po.pdfPosudek oponenta práce570,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova.PDFPrůběh obhajoby práce230,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2152

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.