Název: Hospodaření a financování konkrétní obce
Další názvy: Financial management of specific municipality.
Autoři: Nová, Karolina
Vedoucí práce/školitel: Mádlová, Lucie
Oponent: Krejcar, Jakub
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2158
Klíčová slova: územní samospráva;obec;finanční hospodaření
Klíčová slova v dalším jazyce: local government;municipality;financial management
Abstrakt: Předložená práce "Financování a hospodaření konkrétní obce" se zabývá rozborem hospodaření a financování obce Osek. Cílem je zhodnotit příjmy a výdaje rozpočtu konkrétní malé obce Osek a na základě zjištěných skutečností navrhnout doporučení ke zlepšení stávajícího stavu. Práce se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části je popisována samospráva, územní samospráva, obce jako základní územní samosprávné společenství občanů, jejich financování a hospodaření, které se dále analyzuje v praktické části za období 2007 - 2010. V závěru byla provedena opatření ke zlepšení stávající situace.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted Thesis "Financial management of specific municipality" deals with the analysis of managing and financing of the municipality of Osek. The aim is to assess the budget incomes and expenses of the certain little municipality of Osek and based on this analysis to suggest recommendation to improve the current status. The Thesis consists of a theoretical and practical part. There is the description of the autonomy, local government, municipalities as the basic territorial self-governing community of citizens, their funding and economy in the theoretical section, which is further analysed in the practical part in the period 2007 - 2010. The result shows the provision how to improve the current status.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
K_NOVA_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nova pv.pdfPosudek vedoucího práce665,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nova po.pdfPosudek oponenta práce532,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nova.PDFPrůběh obhajoby práce222,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2158

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.