Title: Penzijní připojištění
Other Titles: Pensionary additional insurance
Authors: Pokladníková, Lenka
Advisor: Brejchová, Miloslava
Referee: Červený, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2161
Keywords: penzijní připojištění;důchodová reforma;penze
Keywords in different language: pensionary additional insurance;pension reform;pension
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku penzijního připojištění v ČR. V první části se práce zabývá vysvětlením základních pojmů spojených s penzijním připojištěním a s podmínkami, za jakých je možné spořit. Dále čtenáře seznamuje s penzijní reformou a změnami, které přináší. Na modelových příkladech názorně ukazuje, jak se reforma odrazí na spoření účastníků při stálé výši příspěvku a různě dlouhé době spoření. V posledních kapitolách práce shrnuje dopad penzijní reformy v konkrétních příkladech. Závěrem práce zhodnocuje provedenou analýzu.
Abstract in different language: Presented baccalaureate work is focused on the issue of pensionary additional insurance in the Czech Republic. The first part of the work deals with explaining the basic concepts associated with pension and with the conditions under which it is possible to save money. Next chapters acquaint the reader with the pension reform and the changes it brings. The model examples demonstrate how reform will change the savings of participants in specific amounts. The last chapters of the work summarizes the impact of the pension reform in specific examples. Finally, the work undertaken by the analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce874,81 kBAdobe PDFView/Open
Pokladnikova pv.pdfPosudek vedoucího práce644,57 kBAdobe PDFView/Open
Pokladnikova po.pdfPosudek oponenta práce570,02 kBAdobe PDFView/Open
Pokladnikova.PDFPrůběh obhajoby práce240,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2161

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.