Název: Penzijní připojištění
Další názvy: Pensionary additional insurance
Autoři: Pokladníková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Brejchová, Miloslava
Oponent: Červený, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2161
Klíčová slova: penzijní připojištění;důchodová reforma;penze
Klíčová slova v dalším jazyce: pensionary additional insurance;pension reform;pension
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku penzijního připojištění v ČR. V první části se práce zabývá vysvětlením základních pojmů spojených s penzijním připojištěním a s podmínkami, za jakých je možné spořit. Dále čtenáře seznamuje s penzijní reformou a změnami, které přináší. Na modelových příkladech názorně ukazuje, jak se reforma odrazí na spoření účastníků při stálé výši příspěvku a různě dlouhé době spoření. V posledních kapitolách práce shrnuje dopad penzijní reformy v konkrétních příkladech. Závěrem práce zhodnocuje provedenou analýzu.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented baccalaureate work is focused on the issue of pensionary additional insurance in the Czech Republic. The first part of the work deals with explaining the basic concepts associated with pension and with the conditions under which it is possible to save money. Next chapters acquaint the reader with the pension reform and the changes it brings. The model examples demonstrate how reform will change the savings of participants in specific amounts. The last chapters of the work summarizes the impact of the pension reform in specific examples. Finally, the work undertaken by the analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce874,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pokladnikova pv.pdfPosudek vedoucího práce644,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pokladnikova po.pdfPosudek oponenta práce570,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pokladnikova.PDFPrůběh obhajoby práce240,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2161

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.